Konkurs S3KTOR 2017

Warszawskie organizacje pozarządowe codziennie podejmują liczne inicjatywy na rzecz mieszkańców naszego miasta. Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że akcja w której chętnie uczestniczymy – piknik rodzinny, festyn czy impreza sportowa – została przygotowana właśnie przez organizację pozarządową. Aby zmienić ten stan rzeczy m.st. Warszawa organizuje od 2010 roku konkurs promujący działalność trzeciego sektora – czyli właśnie organizacji pozarządowych

W poprzednich siedmiu edycjach konkursu Mieszkańcy i organizacje pozarządowe zgłosili ponad 900 inicjatyw, z których wybierano te najbardziej wyjątkowe. Warto przypomnieć, że w 2017 roku jedna z nagród przypadła ochockiej inicjatywie -  Klubokawiarni „Życie jest Fajne” prowadzonej przez Fundacje Ergo Sum.

 

Zgodnie z kalendarium konkursu dostępnym na stronie http://ngo.um.warszawa.pl/konkurs-s3ktors3ktor-2017/kalendarium-konkursu-s3ktor-2017

do 16 lutego 2018 roku  można zgłosić wybraną inicjatywę do konkursu w kategoriach:

1) S3KTOR Nowatorski – nagroda za nietuzinkowe, twórcze podejście do realizacji zadania. W ramach inicjatywy organizacja powinna zastosować autorskie metody w zakresie realizacji zadań statutowych. Poprzez swoje działania, bazując na własnym dorobku i wypracowanych programach, powinna dotrzeć do odbiorców. Realizując zadania statutowe zakłada się,
że osiągnęła pozytywne rezultaty, które są spójne z polityką Miasta. Organizacja powinna także zastosować nowatorskie i skuteczne metody w rozwiązywaniu problemów, które mogą stanowić materiał szkoleniowy dla innych organizacji oraz stać się wzorem do naśladowania w przyszłości.

2) S3KTOR  Programowy – nagroda za działania realizowane przez organizację pozarządową zbieżne z polityką Miasta i wprost realizujące założenia dokumentów strategicznych
m.st. Warszawy. Podstawą do realizacji inicjatywy był program lub były programy strategiczne Miasta. Ważne, żeby organizacja wskazała przynajmniej jeden program, który miał kluczowe znaczenie dla przeprowadzenia całości inicjatywy. Realizowana inicjatywa cechowała się zasadą równości szans i niedyskryminacji oraz dostępności. Realizator inicjatywy wskazał cel szczegółowy, wskaźniki i osiągnięte rezultaty w odniesieniu
do konkretnych zapisów programu, który był podstawą dla realizacji zadania.

3) S3KTOR Aktywizujący – nagroda za działania aktywizujące różne środowiska.
Organizacja szczegółowo określa grupę odbiorców, którzy uczestniczyli w realizacji zadania. W opisie należy uwzględnić metodykę naboru uczestników i oddźwięk społeczny oraz to jaki wpływ miała inicjatywa na dotychczas uśpione sfery życia społeczności, w której była realizowana. W opisie należy również wskazać jakie było zaangażowanie uczestników w prowadzeniu przedsięwzięcia, osiągnięte, mierzalne i niemierzalne rezultaty działań integracyjnych np. liczbę wolontariuszy uczestniczących w realizacji zadania, pozyskanych partnerów, w tym inne organizacje pozarządowe lub grupy społeczne.

4) Nagroda Za całokształt Grand S3KTOR

Specjalna nagroda zostanie przyznana również przez partnera konkursu portal Warszawa.ngo.pl. Z kolei Warszawiacy wybiorą inicjatywę, która otrzyma Nagrodę Mieszkańców.

Do konkursu w trzech kategoriach podstawowych mogą być zgłaszane inicjatywy, które łącznie spełniają następujące warunki:

  1. Realizowane były w 2017 roku, niezależnie od terminu ich rozpoczęcia
    oraz zakończenia (czyli również projekty wieloletnie), za wyjątkiem inicjatyw nagrodzonych w poprzednich edycjach konkursu
  2. realizatorem były organizacje pozarządowe;
  3. realizowane były na rzecz Warszawy i jej mieszkańców.

W przypadku inicjatyw wieloletnich oceniany będzie wyodrębniony etap danego projektu, realizowany od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.

Jedna osoba może zgłosić do konkursu kilka inicjatyw. Możliwe jest także zgłoszenie
do konkursu więcej niż jednej inicjatywy danej organizacji pozarządowej – każda z nich będzie oceniana odrębnie.

By zgłosić inicjatywę wystarczy wypełnić i podpisać Kartę zgłoszenia inicjatywy i dostarczyć ją osobiście, drogą pocztową lub mailowo (ngoatum [dot] warszawa [dot] pl) do Centrum Komunikacji Społecznej (ul. Senatorska 27, 00-099 Warszawa).

Wzór Karty zgłoszenia inicjatywy oraz Karty zgłoszenia w kategorii Za całokształt Grand S3KTOR, w tym szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie: http://ngo.um.warszawa.pl/s3ktor2017

Zwycięzcy poprzedniej edycji konkurs:

-

Kategoria / Nagroda

Nazwa inicjatywy

Realizowanej przez:

1.

S3KTOR Aktywizujący

Diamonds Academy

Klub Sportowy Akademia Piłkarska Diamonds Academy

2.

 

S3KTOR Nowatorski

Ogarnij Inżynierię

Fundacja Katalyst Engineering

3.

S3KTOR Programowy

Seniorzy w Wielokulturowej Warszawie

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

4.

Za Całokształt Grand S3KTOR

-

 

Stowarzyszenie Lekarze Nadziei Oddział Warszawski

5.

Nagroda Mieszkańców

Ogarnij Inżynierię

Fundacja Katalyst Engineering

6.

Nagroda Portalu Warszawa.ngo.pl

Klubokawiarnia „Życie jest fajne”

Fundacja Ergo Sum

Do pobrania
Ulotka (110.92 KB)
Pozostałe aktualności

Wydział Obsługi Mieszkańców