Konkursu na najlepszą warszawską inicjatywę pozarządową 2015 roku S3KTOR

Do 12 lutego 2016 roku  można zgłosić wybraną inicjatywę do konkursu na najlepszą warszawską inicjatywę pozarządową 2015 roku S3KTOR.

W tym roku nagrodę główną – Grand Prix – wynoszącą 5000 zł ufundował partner Konkursu – Tramwaje Warszawskie.

Każdy może zgłosić wybraną przez siebie inicjatywę!

Należy tylko wypełnić Kartę zgłoszenia inicjatywy (w przypadku zgłoszenia inicjatywy przez mieszkańca) lub Kartę potwierdzenia udziału inicjatywy (jeśli inicjatywę zgłasza organizacja pozarządowa)  i dostarczyć je osobiście, mailowo (ngoatum [dot] warszawa [dot] pl) bądź drogą pocztową do Centrum Komunikacji Społecznej (ul. Senatorska 27, 00-099 Warszawa). Istnieje również możliwość zgłoszenia inicjatywy za pomocą formularza on-line dostępnego na stronie konkursu.

Po więcej informacji na temat konkursu oraz zgłaszania inicjatyw zapraszamy na strony:

Pozostałe aktualności

Wydział Obsługi Mieszkańców