„Koperta życia”

W Warszawie została zainaugurowana pilotażowa akcja „Koperta życia”. Przedsięwzięcie ma na celu ułatwienie pomocy seniorom, zwłaszcza samotnym, podczas wypadku lub nagłej choroby.

Podczas konferencji inaugurującej pilotaż akcji  prezydent Hanna Gronkiewicz–Waltz zwróciła się do seniorów ze Stowarzyszenia Ochockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku - Pilotażowa akcja „Koperta życia” jest przygotowana z myślą o zwiększeniu Państwa bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania. „Koperta życia” ma spełniać pomocniczą rolę informacyjną w razie wypadku lub nagłej choroby. Prawidłowo wypełniona karta może pomóc uratować życie. Cieszę się, że udało się wokół akcji zgromadzić wielu partnerów. Karta jest kolejnym działaniem miasta na rzecz Warszawskich Seniorów.

Prezydent Warszawy podkreśliła również rolę lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarek i pielęgniarzy środowiskowych, pracowników socjalnych oraz służb medycznych w realizacji przedsięwzięcia - To Państwo jesteście pierwsi, kiedy trzeba ratować zdrowie lub życie, cieszycie się ogromnym uznaniem i zaufaniem społecznym, dlatego Państwa udział w tej akcji jest niezwykle ważny.

„Koperta życia” ma spełniać pomocniczą rolę informacyjną w razie wypadku lub nagłej choroby, gdy nie ma czasu albo możliwości przeprowadzenia wywiadu środowiskowego.

Informacje o pacjencie zebrane w jednym miejscu, będą dla personelu medycznego przydatne podczas wykonywania pracy.

„Koperta życia” składa się z karty informacyjnej, plastikowej koperty z naklejką „Koperta życia”, naklejki „Tu jest koperta życia”.

 • „Koperta życia” znajduje się w lodówce oznaczonej naklejką „Tu jest koperta życia”.
 • Karta informacyjna zawiera następujące dane:
  • o imię, nazwisko, PESEL właściciela „Koperty życia”,
  • dane osób, które należy powiadomić w razie interwencji,
  • nazwę chorób,
  • nazwę przyjmowanych leków oraz dawkowanie,
  • informacje o uczuleniach.
 • Dane na karcie informacyjnej wypełnia właściciel „Koperty życia” i przynosi do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
 • W razie potrzeby kartę informacyjną pomaga wypełnić pielęgniarka środowiskowa lub pracownik socjalny.
 • Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub pielęgniarka środowiskowa potwierdza dane medyczne zawarte w karcie informacyjnej datą, podpisem i pieczątką.
 • Do koperty dołączone są kopie aktualnej dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia, na przykład: aktualne wyniki badań, ostatni wypis ze szpitala.

Tak przygotowana informacja jest ważna rok. Po tym czasie lub w miarę potrzeby powinna być aktualizowana. Za każdym razem dane medyczne powinny być potwierdzone datą, podpisem i pieczątką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub pielęgniarki środowiskowej.

Miejsca, w których można odebrać „Kopertę życia” :

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota, ul. Przemyska 11
 2. Stowarzyszenie Ochocki Uniwersytet Trzeciego Wieku „Omega”, ul. Urbanistów 3
 3. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota,  ul. Szczęśliwicka 36
 4. Wydział Obsługi Mieszkańców Dzielnicy Ochota, ul. Grójecka 17A
 5. Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Dzielnicy Ochota, ul. Białobrzeska 26
 6. Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Grójecka 120
 7. Warszawskie Stowarzyszenie Abstynenckie Krokus, ul. Sękocińska 10
 8. Stowarzyszenie WISE, ul. Lelechowska 5
 9. kluby seniora i organizacje seniorskie w tym Klub Seniora i Związek Sybiraków, ul. Wiślicka 8
 10. Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera, ul. Emilii Plater 47

Do pobrania
Ulotka dla Seniorów (319.07 KB)
Plakat dla Lekarzy (532.09 KB)
Pozostałe aktualności

Wydział Obsługi Mieszkańców