Nabór organizacji pozarządowych i mieszkańców do Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego

Jesteś działaczem organizacji pozarządowej albo mieszkańcem Ochoty? Chcesz mieć wpływ na kształt budżetu partycypacyjnego w naszej dzielnicy? Zgłoś się do Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.

Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu Ochoty: zgłaszają projekty, dyskutują nad nimi, a potem oddają na nie swój głos. Zespół ten będzie miał za zadaniewypracowywanie zasad budżetu partycypacyjnego w dzielnicy na rok 2019 oraz będzie monitorował i wspierał wdrożenie tego procesu w dzielnicy.

W skład zespołu wejdzie:

  • 6 mieszkańców,
  • 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych,
  • radni dzielnicowi (po 1 z każdego klubu),
  • 4-5 urzędników wskazanych przez burmistrza
  • 1 przedstawiciel radnych niezrzeszonych działających w Radzie Dzielnicy
  • 1 przedstawiciel młodzieżowej rady dzielnicy
  • 1 przedstawiciel dzielnicowej rady seniorów

Prace zespołu potrwają najpóźniej do połowy września 2018 roku. Będzie to około 15 spotkań.

Aby zgłosić się do Zespołu należy przyjść na spotkanie do Urzędu Dzielnicy Ochota przy ul. Grójeckiej 17a (I piętro, sala konferencyjna).

Spotkania rekrutacyjne odbędą się 18 października:

- dla NGO o godz. 17:00

- dla Mieszkańców o godz. 19:00

UWAGA!

Członkowie zespołu nie będą mogli składać projektów w tej dzielnicy, w której wchodzą w skład Zespołu. Złamanie tego przepisu będzie skutkowało usunięciem członka z Zespołu.

SPOTKANIE DLA PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Jeżeli zgłosi się więcej niż 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych, wybiorą one spośród siebie 5 przedstawicieli.

UWAGA:jedna organizacja może być reprezentowana przez jednego przedstawiciela, który nie jest radnym. Na spotkanie należy przynieść zaświadczenie potwierdzające fakt wydelegowania przedstawiciela z ramienia danej organizacji pozarządowej.

SPOTKANIE DLA MIESZKAŃCÓW

Spośród zgłoszonych mieszkańców na otwartym spotkaniu wylosowanych zostanie 6 osób.

Jeśli zgłosi się 6 mieszkańców albo mniej niż 6, wszystkie osoby wchodzą w skład Zespołu. Osoby, które chcą reprezentować mieszkańców nie mogą być równocześnie radnymi lub osobami związanymi z organizacjami pozarządowymi wylosowanymi na spotkaniu dla organizacji pozarządowych.

Na spotkanie należy przynieść zaświadczenie potwierdzające fakt wydelegowania przedstawicielaz ramienia danej organizacji pozarządowej.

Pozostałe aktualności

Wydział Obsługi Mieszkańców