POMAGAM - wakacyjny konkurs plastyczny dla dzieci

POMAGAM” – wakacyjny konkurs plastyczny dla dzieci
_____________________________________________________________________________________

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota (Organizator Konkursu) oraz Atrium Reduta (Partner Konkursu) zapraszają dzieci w wieku 7 - 13 lat, mieszkające na Ochocie, do udziału w Konkursie plastycznym pod nazwą POMAGAM. Prace, wykonane dowolną techniką plastyczną (ołówkiem, kredkami lub mazakami, farbami, collage i in.), w formacie od A4 do A2, powinny być odpowiedzią na temat zawarty w tytule Konkursu:
• jak rozumiesz hasło POMAGAM?
• jak Twoim zdaniem należy POMAGAĆ innym ludziom?
• jak wspierasz tych, którzy potrzebują POMOCY?

Konkurs trwa od 20 lipca br. do końca sierpnia br., prace należy wysłać pocztą (lub dostarczyć osobiście) na adres:
OPS Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, ul. Przemyska 11, 02-361 Warszawa,
z dopiskiem: „Konkurs POMAGAM” -
do 31 sierpnia 2020 r.
Do pracy koniecznie trzeba dołączyć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Konkursie oraz klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych (załączone do Regulaminu Konkursu).
Zapraszamy serdecznie wszystkich chętnych - na zwycięzców, autorów najlepszych prac, czekają atrakcyjne nagrody: laptopy, notebooki, smartfony i wiele innych!

Konkurs „Pomagam” został objęty patronatem burmistrz Katarzyny Łęgiewicz.

Z Regulaminem Konkursu można się zapoznać pod adresem: www.opsochota.waw.pl. Informacji nt. Konkursu udzielają także pracownicy OPS pod numerami telefonów: 798 832 049, 797 319 678

Pozostałe aktualności

Wydział Obsługi Mieszkańców