VIII sesja rady dzielnicy

W środę, 28 sierpnia, o godz.16.30 rozpocznie się VIII sesja rady dzielnicy
Proponowany porządek obrad
1. Przyjęcie porządku obrad VIII Sesji Rady Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy.
2. Przyjęcie protokołu obrad VI Sesji Rady Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.
3. Przyjęcie protokołu obrad VII Sesji Rady Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.
4. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Ochota m.st. Warszawa w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku Dzielnicy Ochota do projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 -2045-
5. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Ochota m.st. Warszawa w sprawie rozpatrzenia skargi p. ……………… na działanie Zarządu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy - .
6. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Ochota m.st. Warszawa w sprawie rozpatrzenia skargi p. …….….…… na działanie Zarządu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy -
7. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Ochota m.st. Warszawa w sprawie rozpatrzenia skargi Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Białobrzeska na działanie Zarządu Dzielnicy Ochota
m. st. Warszawy -
8. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Ochota m.st. Warszawa w sprawie przyjęcia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy z kontroli w OPS Ochota postępowania konkursowego „Szkolenie z zakresu doskonalenia umiejętności interpersonalnych” opublikowanego w Bazie Konkurencyjności pod numerem 1149302 -
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i sprawy różne
Pozostałe aktualności

Wydział Obsługi Mieszkańców