Dział Pomocy Specjalistycznej

ul. Przemyska 11, 02-361 Warszawa
tel.: 22 822 29 62, 822 23 36