ul. Dobra 22/24 lok. 15 00-388 Warszawa
E-mail
partners@fpp.org.pl
Telefon
22 409 53 83
FAX
22 825 40 83

Propagowanie kultury pokojowego rozwiązywania sporów, w tym rozwój mediacji w Polsce, wspieranie demokratycznych procedur podejmowania decyzji oraz działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego opartego na wiedzy.

Uwagi

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 17.00.