ul. Grójecka 120 02-367 Warszawa
Telefon
22 659 74 45

Organizacja prowadzi działalność w zakresie:
- pomocy osobom i rodzinom niezdolnym do samodzielnego rozwiązywania problemów (w szczególności ludziom starszym, niepełnosprawnym, chorym, samotnym, zagrożonym demoralizacją, ubogim), w ramach Magazynu Darów Rzeczowych i Żywnościowych,
- integracji seniorów i promocji zdrowia i zdrowego odżywiania się, prowadzenia zajęć plastycznych, gimnastyki geriatrycznej w ramach Dziennego Klubu Seniora (poniedziałek 9.00 - 16.00),
- prowadzenia zajęć brydżowych (poniedziałek i środa 10.00 - 15.00),
- organizacji wieczorków tanecznych i bali (soboty 16.00 - 20.00),
- organizacji wycieczek, spotkań okazjonalnych i świątecznych, wczasów na działkach.