ul. Kaliska 15 Warszawa
E-mail
gajewskirobert@vp.pl

Organizacja prowadzi działalność w zakresie:
- udzielania pomocy psychologicznej osobom w trudnych sytuacjach życiowych, w tym zagrożonym odrzuceniem społecznym i osamotnieniem, ofiarom przemocy psychicznej i fizycznej, osobom uzależnionym i współuzależnionym, osobom przewlekle chorym i niepełnosprawnym, rodzinom zagrożonym lub dotkniętym konfliktami i rozpadem, osobom zagrożonym lub dotkniętym zjawiskiem HIV/AIDS oraz tym, które utraciły pracę,
- profilaktyki uzależnień i edukacji prozdrowotnej w zakresie zdrowia psychicznego,
- przeciwdziałania patologiom społecznym, w szczególności agresji i przemocy,
- udzielania pomocy pedagogicznej dzieciom, młodzieży i ich rodzinom.

Uwagi

PROGRAM MOJE PIERWSZE KROCZKI

Bezpłatny Telefon zaufania dla rodziców i opiekunów małych dzieci
0 800 703 072

Czynny we wtorki i czwartki 17.00-21.00

Od czerwca br. Stowarzyszenie Centrum Pomocy Psychologicznej „Pierwszy Krok” realizuje program "Moje pierwsze kroczki" współfinansowany z PO FIO oraz ze środków dzielnicy Ochota m.st. Warszawa, skierowany do rodziców z dziećmi do lat 3. W ramach projektu prowadzone są przez psychologa i pedagoga zajęcia rozwojowe dla rodziców, opiekunów i małych dzieci oraz wyjścia integracyjne do kina i na basen dla rodziców i opiekunów z dziećmi. Zajęcia odbywają się w środy i piątki w godzinach 10.00 - 14.00.
Więcej szczegółów na stronie

 

  • www.cpppierwszykrok.free.ngo.pl
  • w zakładce "Projekty"