ul. Białobrzeska 34 m. 137 02-341 Warszawa
E-mail
stowrpp@poczta.onet.pl
Telefon
502 165 679; 502 142 856
FAX
22 822 36 12

Stowarzyszenie prowadzi działalność w zakresie:
- indywidualnej i grupowej pomocy psychologicznej, szkoleń, warsztatów oraz specjalistycznych programów, które przeciwdziałają, pomagają i uczą pomagać,
- realizacji autorskich programów profilaktycznych w placówkach oświatowych pośród dzieci, młodzieży i dorosłych. Poszczególne programy zorientowane są na diagnozę potrzeb dzieci sprawiających problemy wychowawcze, uczniów z rodzin dysfunkcyjnych,
- zajęć dla dorosłych, będących wsparciem pracy pedagogów, sprzyjających budowaniu dobrej atmosfery w środowisku nauczycieli, tworzeniu konstruktywnych relacji z rodzicami.

Uwagi

Czynne: poniedziałek - piątek 8.00 – 15.30