ul. Lelechowska 5 02-351 Warszawa
E-mail
centrumwise@op.pl
Telefon
22 823 82 32
FAX
22 823 82 32

W Centrum Społecznym „Lelechowska” Stowarzyszenia WISE działają:
 

 • Klub Rodzin Abstynenckich „Ostoja”
 • "Klub Młodzieżowy Jakub"
  Działalność wiodąca:
  Prowadzenie programów terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych, współuzależnionych, ofiar przemocy oraz dla członków ich rodzin.
  Inne wybrane obszary działalności:
  - aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych,
  - organizowanie wolontariatu i pomocy charytatywnej,
  - organizowanie pomocy prawnej oraz udzielanie informacji i poradnictwo,
  - promowanie zdrowego stylu życia i dbałości o zdrowie poprzez programy, festyny, imprezy, wydawnictwa,
  - działalność w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i tradycji m.in. poprzez organizowanie wystaw, spektakli i koncertów,
  - organizowanie i prowadzenie szkoleń, spotkań, konferencji i seminariów,
  - współdziałanie z organami samorządowymi, administracji państwowej, instytucjami, organizacjami społecznymi.
Uwagi

Centrum Społeczne „Lelechowska” Tel. 22 823 82 32
Stałe godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku godz. 16.00 – 20.00
w soboty od godz. 17.00 (do późnych godzin wieczornych)
ponadto w poniedziałki i środy od 8.00 do 10.00
we czwartki od 10.00 do 13.00