Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Administracyjnych i Obsługi Wydziału

Zakres działań:

Do zakresu działania Jednoosobowego Stanowiska Pracy ds. Administracyjnych i Obsługi Wydziału, wchodzącego w skład Wydziału Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Ochota należy w szczególności:

  1. prowadzenie ewidencji spraw wpływających do Wydziału;
  2. rejestracja wydawanej korespondencji;
  3. ewidencja i archiwizacja podjętych przez Zarząd Dzielnicy decyzji;
  4. prowadzenie postępowań z zakresu wniosków o wynajęcie powierzchni pod reklamę;
  5. prowadzenie zbioru przepisów prawa miejscowego w zakresie zadań Wydziału;
  6. prowadzenie ewidencji i naliczanie godzin nadliczbowych pracowników Wydziału;
  7. koordynacja wpływających do Wydziału skarg i wniosków.