Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Archiwum Wydziału

Zakres działań:

Do zakresu działania Jednoosobowego Stanowiska Pracy ds. Archiwum Wydziału wchodzącego w skład Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Ochota należy w szczególności:

  1. prowadzenie archiwum akt Wydziału;
  2. przyjmowanie akt oraz pism przeznaczonych do archiwizacji;
  3. porządkowanie, przechowywanie i zabezpieczanie oraz ewidencjonowanie akt;
  4. udostępnianie i wypożyczanie akt zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  5. prowadzenie korespondencji w sprawach dotyczących zasobu archiwalnego;
  6. przygotowywanie akt archiwalnych do wysłania do innych organów, zgodnie z obowiązującymi procedurami.