Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Finansowych

Zakres działań:

Do zakresu działania Jednoosobowego Stanowiska Pracy ds. Obsługi Finansowej wchodzącego w skład Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ochota należy w szczególności:

  1. przygotowywanie rocznych, kwartalnych i miesięcznych planów wydatków oraz sprawozdań finansowych;
  2. sporządzanie comiesięcznych wykazów zapotrzebowania i bieżących korekt zaangażowania środków wydatkowanych na zadania Wydziału;
  3. przygotowywanie i nadzór nad realizacją umów na bieżącą konserwację oraz modernizację placów zabaw w dzielnicowych parkach i skwerach;
  4. obsługa administracyjna i finansowa nadzorowanych zadań;
  5. prowadzenie postępowań w sprawach hałasu, w tym przygotowywanie projektów decyzji o dopuszczalnych poziomach hałasu;
  6. przygotowywanie projektu opinii mapy akustycznej m.st. Warszawy w zakresie dotyczącym Dzielnicy;
  7. monitorowanie procesów operacyjnych Systemu Zarządzania Jakością.