Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Inwestycyjnych

Zakres działań:

Do zakresu działania Jednoosobowego Stanowiska Pracy ds. Inwestycyjnych wchodzącego w skład Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ochota, należy w szczególności:

  1. przygotowywanie i nadzór nad realizacją zadań o charakterze inwestycyjnym w zakresie działań Wydziału;
  2. współpraca z mieszkańcami w zakresie prowadzonych działań;
  3. przygotowywanie i nadzór nad wykonywaniem remontów, modernizacji i bieżących napraw obiektów administrowanych przez Wydział;
  4. przygotowywanie i nadzór nad realizacją umów na utrzymanie studni oligoceńskich będących w administrowaniu Dzielnicy;
  5. obsługa administracyjna i finansowa nadzorowanych zadań;
  6. przygotowywanie projektu opinii projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie funkcjonowanie dzielnicowych terenów zieleni, kształtowania przestrzeni publicznych i ochrony środowiska; projektów opinii dot. projektów decyzji lokalizacyjnych, projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.