Kolonia Staszica

Zabytkowe osiedle wybudowane w latach 1922-1926, zaprojektowane przez Mariana Kontkiewicza. Architektura pierwszych budynków odwoływała się do stylistyki baroku. Kolejne domy zaprojektowane przez Antoniego Dygata, Konstantego Sylwina Jakimowicza i Mariana Kontkiewicza nawiązywały swą formą do polskich dworów, z charakterystycznymi elementami architektonicznymi, takimi jak kolumnowe portyki z trójkątnymi szczytami czy wysokie, kryte dachówką dachy.

Jako ostatni element kolonii powstała zabudowa szeregowa w pierzei ulicy Filtrowej otoczona bujną zielenią. Cała kolonia Staszica to miasto ogród, oaza roślinności o urozmaiconej architekturze. 

Kolonię Staszica w czasach jej świetności zamieszkiwało wiele osób publicznych, między innymi:

  • Stanisław Wojciechowski - prezydent RP (20 grudnia 1922 - 15 maja 1926)
  • Zygmunt Słomiński - prezydent miasta Warszawy (7 lipca 1927 - 2 marca 1934)
  • Witold Lutosławski – kompozytor, dyrygent, pianista (ur. 25 stycznia 1913 - zm. 7 lutego 1994)