Data publikacji

Mieszkańcu! Skorzystaj z dotacji na wymianę kopciucha, podłączenie do sieci kanalizacyjnej czy usunięcie azbestu. 

 

 

 

OGŁOSZENIE 0 DODATKOWYM NABORZE WNIOSKÓW 0 UDZIELENIE

DOTACJI CELOWEJ NA INWESTYCJE EKOLOGICZNE NA TERENIE WARSZAWY

 

 

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy ogłasza, że 1 kwietnia 2020 r. uruchomiony  zostanie  dodatkowy   nabór   wniosków   o   udzielenie   dotacji na realizację inwestycji w 2020 r. polegających na:

  • likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/ych wraz z budową przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości
  • usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest
  • budowie    urządzeń    służących    do  zatrzymania    i   wykorzystania  wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania

w  ramach  uchwały   nr   XIX/487/2019   Rady   m.st.   Warszawy   z   26.09.2019 r. spraw/e zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska gospodarce wodnej.

Składanie wniosków: Wnioski o udzielenie dotacji należy przesyłać pocztą na adres Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, 00-056 Warszawa, ul. Kredytowa 3 lub skan dokumentacji za pomocą poczty e-mail: Sekretariat [dot] BOSatum [dot] warszawa [dot] pl

Wnioski przyjmowane będą w terminie od 1 kwietnia do 31 maja  2020 r. Szczegółowe    informacje    można    uzyskać    pod   nr   telefonu:    22 443    25 19,

22 443 25 62, 22 443 25 74, 22 443 25 77, 22 443 25 86 22 443 25 92.

 

Zasady udzielania dotacji oraz formularz wniosku dostępne są na stronie internetowej:

Pliki do pobrania