Ogłoszenie nr III/2019 o konkursach ofert na najem lokali użytkowych na okres do 3 lat