Data publikacji

SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIA

 

PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

dnia 14 stycznia 2021 r.

OGŁASZA KONKURS

NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA:

 

  1. Zespołu Szkół nr 26 w Warszawie, ul. Urbanistów 3,

  2. Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 56.

 

Tytuł ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora otrzymuje brzmienie:

 

PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

dnia 14 stycznia 2021 r.

OGŁASZA KONKURS

NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA:

 

  1. Zespołu Szkół nr 26 w Warszawie, ul. Urbanistów 3,

  2. Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 50/54.

 

Sprostowanie należy umieścić na: Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy - www.eto.um.warszawa.pl

  1. na stronie internetowej Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy - www.edukacja.warszawa.pl

  2. na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy - www.urzadochota.waw.pl

 

 

 

z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY

/-/ Joanna Gospodarczyk

Dyrektor Biura Edukacji