Uchwała Nr 1011/2015 Zarządu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy z dnia 10.11.2015 roku