Uchwała Nr 1120/2015 Zarządu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie wskazania pracowników Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia do oceny formalnej ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w 2016 r.