Uchwała w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia