Uchwała w sprawie wskazania pracowników Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia do oceny formalnej ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej