Uchwała w sprawie wskazania pracowników Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia do oceny formalnej ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie