Zarządzenie nr 875/2016 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku w zakresie kultury i sztuki w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.