Zgłoś szkołę do AKCJI ŻONKILE i obejrzyj film o powstaniu w getcie warszawskim!