Komunikaty i ogłoszenia - Komunikaty dla przedsiębiorców

Data publikacji:

Program doradczy dla Przedsiębiorców

Więcej na temat Program doradczy dla Przedsiębiorców

Ogłoszenie o zamiarze rozpoczęcia budowy drogi oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego

Więcej na temat Ogłoszenie o zamiarze rozpoczęcia budowy drogi oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego

Obwieszczenie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia DN160 PE, DN 110 PE

Więcej na temat Obwieszczenie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia DN160 PE, DN 110 PE

Wydanie decyzji Nr 5/cp/2018 umarzająca postępowanie administracyjne

Więcej na temat Wydanie decyzji Nr 5/cp/2018 umarzająca postępowanie administracyjne

Decyzja Nr3/cp/2018 o odmowie ustalenia warunków zabudowy dla lokalizacji celu publicznego

Więcej na temat Decyzja Nr3/cp/2018 o odmowie ustalenia warunków zabudowy dla lokalizacji celu publicznego

Komunikat w sprawie lokalizacji celu publicznego

Więcej na temat Komunikat w sprawie lokalizacji celu publicznego

Obwieszczenie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku Kliniki Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej

Więcej na temat Obwieszczenie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku Kliniki Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej

Obwieszczenie w sprawie ustalenia inwestycji celu publicznego

Więcej na temat Obwieszczenie w sprawie ustalenia inwestycji celu publicznego

Informacja o wydaniu decyzji

Więcej na temat Informacja o wydaniu decyzji

Informacji o zamknięciu konkursu ofert przeprowadzonego dnia 3 kwietnia 2017 r. na najem lokalu usługowego TZI/p, usytuowanego w hali targowej, położonej na terenie Targowiska Zieleniak.

Więcej na temat Informacji o zamknięciu konkursu ofert przeprowadzonego dnia 3 kwietnia 2017 r. na najem lokalu usługowego TZI/p, usytuowanego w hali targowej, położonej na terenie Targowiska Zieleniak.

Zakładanie firmy przez telefon

Więcej na temat Zakładanie firmy przez telefon

Przedsiębiorco! NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ!

Więcej na temat Przedsiębiorco! NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ!

Obwieszczenie w sprawie ustalenia inwestycji celu publicznego

Więcej na temat Obwieszczenie w sprawie ustalenia inwestycji celu publicznego

Informacja o zamknięciu konkursu ofert na najem lokali usługowych TZI/p usytuowanych w hali targowej położonych na terenie targowiska Zieleniak

Więcej na temat Informacja o zamknięciu konkursu ofert na najem lokali usługowych TZI/p usytuowanych w hali targowej położonych na terenie targowiska Zieleniak

Uchwała 1799-2016 Zarządu Dzielnicy Ochota w sprawie określenia warunków profilowanego konkursu ofert

Więcej na temat Uchwała 1799-2016 Zarządu Dzielnicy Ochota w sprawie określenia warunków profilowanego konkursu ofert

Decyzja Nr 8/cp/2016 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci ciepłowniczej preizoiowanej.

Więcej na temat Decyzja Nr 8/cp/2016 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci ciepłowniczej preizoiowanej.

Obwieszczenie dla inwestycji celu publicznego polegającej na nadbudowie, rozbudowie i przebudowie budynku laboratorium na laboratorium naukowe nowych form zewnętrznych leków

Więcej na temat Obwieszczenie dla inwestycji celu publicznego polegającej na nadbudowie, rozbudowie i przebudowie budynku laboratorium na laboratorium naukowe nowych form zewnętrznych leków

Komunikat o zamknięciu w dniu 2.06.2016r. konkursu na najem lokalu przy ul. Batorego 14

Więcej na temat Komunikat o zamknięciu w dniu 2.06.2016r. konkursu na najem lokalu przy ul. Batorego 14

Komunikat o zamknięciu w dniu 2.06.2016r. Konkursów na najem lokali użytkowych

Więcej na temat Komunikat o zamknięciu w dniu 2.06.2016r. Konkursów na najem lokali użytkowych

Komunikat z dnia 2.06.2016r. o zamknięciu konkursów na najem garażowych lokali użytkowych

Więcej na temat Komunikat z dnia 2.06.2016r. o zamknięciu konkursów na najem garażowych lokali użytkowych