Data publikacji:

Ogłoszenie o konkursie na najem lokali użytkowych

Więcej na temat Ogłoszenie o konkursie na najem lokali użytkowych

Ogłoszenie o konkursie na najem garażowych lokali użytkowych

Więcej na temat Ogłoszenie o konkursie na najem garażowych lokali użytkowych

INFORMACJA Obniżenie czynszu  z powodu pogorszenia sytuacji finansowej najemcy lokalu użytkowego, dzierżawcy.

Więcej na temat INFORMACJA Obniżenie czynszu  z powodu pogorszenia sytuacji finansowej najemcy lokalu użytkowego, dzierżawcy.

Bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców

Więcej na temat Bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców

Ogłoszenie nr 1/2020 o konkursach ofert na najem lokali użytkowych na okres do 3 lat

Więcej na temat Ogłoszenie nr 1/2020 o konkursach ofert na najem lokali użytkowych na okres do 3 lat

Obniżenie czynszu  z powodu pogorszenia sytuacji finansowej najemcy lokalu użytkowego, dzierżawcy

Więcej na temat Obniżenie czynszu  z powodu pogorszenia sytuacji finansowej najemcy lokalu użytkowego, dzierżawcy

Ogłoszenie o zamiarze rozpoczęcia budowy drogi oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego

Więcej na temat Ogłoszenie o zamiarze rozpoczęcia budowy drogi oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego

Obwieszczenie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia DN160 PE, DN 110 PE

Więcej na temat Obwieszczenie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia DN160 PE, DN 110 PE

Wydanie decyzji Nr 5/cp/2018 umarzająca postępowanie administracyjne

Więcej na temat Wydanie decyzji Nr 5/cp/2018 umarzająca postępowanie administracyjne

Decyzja Nr3/cp/2018 o odmowie ustalenia warunków zabudowy dla lokalizacji celu publicznego

Więcej na temat Decyzja Nr3/cp/2018 o odmowie ustalenia warunków zabudowy dla lokalizacji celu publicznego

Komunikat w sprawie lokalizacji celu publicznego

Więcej na temat Komunikat w sprawie lokalizacji celu publicznego

Obwieszczenie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku Kliniki Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej

Więcej na temat Obwieszczenie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku Kliniki Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej

Obwieszczenie w sprawie ustalenia inwestycji celu publicznego

Więcej na temat Obwieszczenie w sprawie ustalenia inwestycji celu publicznego

Informacja o wydaniu decyzji

Więcej na temat Informacja o wydaniu decyzji

Informacji o zamknięciu konkursu ofert przeprowadzonego dnia 3 kwietnia 2017 r. na najem lokalu usługowego TZI/p, usytuowanego w hali targowej, położonej na terenie Targowiska Zieleniak.

Więcej na temat Informacji o zamknięciu konkursu ofert przeprowadzonego dnia 3 kwietnia 2017 r. na najem lokalu usługowego TZI/p, usytuowanego w hali targowej, położonej na terenie Targowiska Zieleniak.

Zakładanie firmy przez telefon

Więcej na temat Zakładanie firmy przez telefon

Przedsiębiorco! NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ!

Więcej na temat Przedsiębiorco! NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ!

Obwieszczenie w sprawie ustalenia inwestycji celu publicznego

Więcej na temat Obwieszczenie w sprawie ustalenia inwestycji celu publicznego

Informacja o zamknięciu konkursu ofert na najem lokali usługowych TZI/p usytuowanych w hali targowej położonych na terenie targowiska Zieleniak

Więcej na temat Informacja o zamknięciu konkursu ofert na najem lokali usługowych TZI/p usytuowanych w hali targowej położonych na terenie targowiska Zieleniak

Uchwała 1799-2016 Zarządu Dzielnicy Ochota w sprawie określenia warunków profilowanego konkursu ofert

Więcej na temat Uchwała 1799-2016 Zarządu Dzielnicy Ochota w sprawie określenia warunków profilowanego konkursu ofert