Koordynator ds. kombatantów

Mariusz Piotr Twardowski
Koordynator ds. kombatantów
Białobrzeska 26 pokój 2
Tel: 22 5783 455;  692 412 562