Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 roku

INFORMACJE I ZAPISY
DO PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

POD NUMEREM TELEFONU 19115

Z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (na etapie przedsądowym) mogą skorzystać osoby uprawnione, które nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

 

Formy nieodpłatnej pomocy prawnej:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym
  oraz o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym; administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym;
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego;
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych
  lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym i możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji


Formy nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

 • działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej;
 • podniesienie świadomości osoby uprawnionej o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu;
 • w razie potrzeby sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.

Pomoc prawna obejmuje wsparcie w zakresie:

 • prawa pracy,
 • prawa cywilnego,
 • prawa karnego,
 • prawa administracyjnego,
 • ubezpieczenia społecznego
 • prawa rodzinnego i opiekuńczego,
 • prawa celnego, dewizowego i handlowego,
 • przygotowania do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.


Poradnictwo obywatelskie obejmuje wsparcie dotyczące:

 • porad dla osób zadłużonych,
 • porad z zakresu spraw mieszkaniowych,
 • porad z zakresu zabezpieczenia społecznego.

W celu uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wymagane jest okazanie dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Więcej informacji na temat nieodpłatnych porad prawnych oraz lokalizacje w Warszawie dostępne są na stronie warszawa19115

http://www.um.warszawa.pl/nieodplatnapomocprawna#

 

W 2019 roku prawnicy przyjmują według podanego poniżej grafiku:

Nieodpłatna Pomoc Prawna w Dzielnicy Ochota

ul. Białobrzeska 26

Godziny udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

przez adwokata i radcę prawnego

Godziny udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
przez organizację pozarządową

Artur Żybko

adwokat

Maciej Łabuś

radca prawny

Instytut Psychologii Zdrowia PTP

Daniel Przygoda

prawnik

Malwina Bobrzyk

adwokat

Paulina Brzemińska

adwokat

PONIEDZIAŁEK

9:00-13:00

 

14:00-18:00

 

 

WTOREK

 

8:00-12:00

 

12:00-16:00

 

ŚRODA

9:00-13:00

 

 

14:00-18:00

 

CZWARTEK

 

8:00-12:00

12:00-16:00

 

 

PIĄTEK

8:00-10:00

10:00-12:00

 

 

12:00-16:00