Ochota współcześnie


Obecnie Ochota jest jedną z dzielnic Miasta Stołecznego Warszawy.

  • Zajmuje powierzchnię 972 ha, z czego 340 hektarów to tereny zielone.
  • Mieszka w niej prawie 80 tysięcy osób.
  • Na terenie Ochoty mamy 3 żłobki, 20 przedszkoli, 10 szkół podstawowych, 7 gimnazjów, 4 licea, 3 technika.Działa kilka uczelni wyższych.
  • Kulturę upowszechniają liczne placówki kulturalne.. Wśród nich Ośrodek Kultury Ochoty - "OKO" i MDK "Ochota".


W przeprowadzonym w październiku 2003 r. przez Gazetę Stołeczną (warszawski dodatek do Gazety Wyborczej) rankingu dzielnic Warszawy Ochota zajęła wysokie, czwarte miejsce.


                   


Każdą z 18 dzielnic oceniano w następujących kategoriach: bezpieczeństwo, komunikacja, zieleń i rekreacja, służba zdrowia, urzędy, estetyka zabudowy, handel, edukacja oraz kultura i rozrywka.

W kategorii: Zieleń i rekreacja" zajęliśmy nawet I miejsce, wysoko oceniono też funkcjonującą u nas komunikację (wygodne połączenia z centrum i innymi dzielnicami) oraz dostępność i funkcjonowanie urzędów.