Bezpieczne osiedle

Założenia programu Bezpieczne Osiedle

Program Bezpieczne Osiedle realizowany jest w dzielnicy Ochota przez Delegaturę Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego  w Dzielnicy Ochota (BBiZK). W jego ramach utworzono Grupy Osiedlowe (GO), w skład których wchodzą:

  • aktywni mieszkańcy;
  • przedstawiciel administracji/wspólnoty/itp.;
  • właściwy miejscowo dzielnicowy z Komendy Rejonowej Policji Warszawa III;
  • właściwy miejscowo inspektor ds. rejonu Straży Miejskiej;
  • przedstawiciel delegatury BBiZK w dzielnicy.

Zadaniem G.O. jest przegląd infrastruktury wpływającej na powstawanie i rozwój negatywnych zjawisk, mających wpływ na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców dzielnicy, gromadzenie informacji o miejscach generujących działania patologiczne i przestępcze, opracowanie wskazówek oraz typowanie miejsc do patrolowania przez Policję i  Straż Miejską, inicjowanie działań interwencyjnych dotyczących problemów zgłoszonych przez mieszkańców i potwierdzonych przez G.O. oraz aktywizacja społeczności lokalnej do działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 

Zakres terenowy funkcjonowania poszczególnych Grup Osiedlowych w Dzielnicy Ochota

G.O. WSM RAKOWIEC - Osiedle WSM Rakowiec

G.O. SZCZĘŚLIWICE - Grójecka, Bitwy Warszawskiej 1920r., Rondo Zesłańców do granicy dzielnicy, po granicy z dzielnicami Wola i Włochy - tory WKD i kolei radomskiej

G.O. STARA OCHOTA - Grójecka, Bitwy Warszawskiej 1920r., Rondo Zesłańców do granicy z dzielnicą Wola, po granicy do Placu Zawiszy - tory WKD

G.O. GORLICKA - Osiedle Gorlicka WSM Ochota

G.O. JADWISIN - Osiedle Jadwisin WSM Ochota

G.O. Tarczyńska – ul. Tarczyńska i rejon Filtry: Grójecka, Chałubińskiego, Al. Niepodległości, Batorego, Banacha