Uchwała Nr 3852/2018 Zarządu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy z dnia 07.02.2018r. w sprawie: harmonogramu realizacji działań dla Dzielnicy Ochota w roku 2018 wynikających z Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie m.st. Warszawy na lata 2017 – 2020.