Numery kont bankowych

„Uprzejmie informujemy, że decyzje o wysokości podatku od nieruchomości będą wysyłane z Urzędu Dzielnicy Ochota w  lutym 2018 roku. Do momentu otrzymania decyzji prosimy o wstrzymanie się z zapłatą podatku, gdyż w porównaniu do zeszłego roku kwota zobowiązania może się nieco różnić.

Informujemy również, że wnioski o bonifikatę od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu za rok 2018, można składać w nieprzekraczalnym terminie do 1 marca 2018 r. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntu należy wnosić bez wezwania, w terminie do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.

W przypadku gdy nastąpiła zmiana użytkownika wieczystego w wyniku przeniesienia prawa użytkowania wieczystego, opłatę roczną pobiera się w całości od osoby będącej użytkownikiem wieczystym nieruchomości  1 stycznia roku, za który obowiązuje opłata.”

 

Wpłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych, opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie gruntów, wpłaty za zajęcie pasa drogowego.

Podatek od nieruchomości od 2012 roku jest wpłacany na indywidualne konto podatnika podane w decyzjach o wymiarze podatku od nieruchomości.

 •  17 1030 1508 0000 0005 5002 4004

Opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów od 2012 roku jest wpłacana na indywidualne konto użytkownika wieczystego chyba, że użytkownik wieczysty nie otrzymał informacji o koncie indywidualnym to obowiązuje numer konta powyżej.

 • 95 10301508 0000 0005 5002 4055
  wpłaty z tytułu opłat skarbowych
   
 • 20 10301508 0000 0005 5002 4047
  wpłaty z tytułu opłat komunikacyjnych
   
 • 42 10301508 0000 0005 5002 4039
  z tytułu wpłaty za udostępnienie danych osobowych
   
 • 17 10301508 0000 0005 5002 4101
  wpłaty z tytułu depozytów, wadiów, kaucji
   

UWAGA!
W Dzielnicy Ochota wpłaty na rachunki bankowe m.st. Warszawy bez pobierania opłat i prowizji przyjmowane są w następujących placówkach pocztowych:

 • ul. Walentego Skorochód-Majewskiego 18
 • ul. Filtrowa 62
 • ul. Żwirki i Wigury 105
 • ul. Wawelska 52/54
 • ul. Białobrzeska 22
 • Al. Jerozolimskie 179
 • Al. Jerozolimskie 144
 • Al. Jerozolimskie 148
 • ul. Stefana Baleya 9
 • ul. Pruszkowska 4d
 • ul. Opaczewska 43