Nieodpłatna pomoc prawna

W Dzielnicy Ochota można skorzystać z pomocy prawnika w punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej  przy ul. Białobrzeskiej 26, w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ochota.

Prawnicy przyjmują według podanego poniżej grafiku.  W celu skorzystania z pomocy prawnej należy przyjść w trakcie trwania dyżuru. Na konsultacje nie obowiązują wcześniejsze zapisy.

NIEODPŁATNA
POMOC PRAWNA

Adwokat
Radca prawny

Organizacja pozarządowa
Instytut Psychologii Zdrowia
Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego

PONIEDZIAŁEK 10:00-14:00 16:00-20:00
WTOREK 8:00-12:00 13:00-17:00
ŚRODA 12:00-16:00 16:00-20:00
CZWARTEK 10:00-14:00 14:00-18:00
PIĄTEK 8:00-12:00 13:00-17:00

Wdniach 27 grudnia 2017 r. oraz 2 stycznia 2018 r. punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Dzielnicy Ochota przy ul. Białobrzeskiej 26 będzie NIECZYNNY.

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr:

 • 1694/2017z dnia 25.10.2017 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu m.st. Warszawy wyznacza się dzień 27 grudnia 2017 r. (środa)  DNIEM WOLNYM od pracy dla pracowników Urzędu m.st. Warszawy, w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym listopad-grudzień 2017 r., ze względu na "Narodowe Święto Niepodległości" w dniu 11 listopada 2017 r. przypadające w innym dniu niż niedziela.
 •  1695/2017z dnia 25.10.2017 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu m.st. Warszawy wyznacza się dzień 2 stycznia 2018 r. (wtorek) DNIEM WOLNYM od pracy dla pracowników Urzędu m.st. Warszawy, w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym styczeń - luty 2018 r., ze względu na "Święto Trzech Króli" w dniu 6 stycznia 2018 r. przypadające w innym dniu niż niedziela.

 

Osoby udzielające nieodpłatnych porad prawnych będą świadczyć dodatkowe dyżury w niżej podanych terminach:

 • 12.12.2017 (wtorek)  w godzinach 12.00 - 17.00 dyżur prowadzony przez organizację pozarządową,
 • 13.12.2017 (środa ) w godzinach 10:00 - 16:00 dyżur prowadzony przez adwokata, radcę prawnego,
 • 19.12.2017 (wtorek) w godzinach 12.00 - 18.00 dyżur prowadzony przez organizację pozarządową,

2018 rok

 • 10.01.2018 (środa) w godzinach 8.00-14.00 dyżur prowadzony przez adwokata, radcę prawnego,
 • 17.01.2018 (środa) w godzinach 8.00-14.00 dyżur prowadzony przez adwokata, radcę prawnego,
 • 9.01.2018 (wtorek)  w godzinach 12.00-18.00 dyżur prowadzony przez organizację pozarządową,
 • 16.01.2018 (wtorek)  w godzinach 12.00-18.00 dyżur prowadzony przez organizację pozarządową.

Z nieodpłatnej pomocy prawnej (na etapie przedsądowym) mogą skorzystać:

 • młodzież do 26. roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • osoby, które ukończyły 65 lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • osoby zagrożone lub poszkodowane katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
 • kobiety w ciąży.

Pomoc prawna ma charakter konsultacyjny i polega na:

 • poinformowaniu o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach,
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 • udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, 
 • prawa cywilnego, 
 • spraw karnych, 
 • spraw administracyjnych, 
 • ubezpieczenia społecznego, 
 • spraw rodzinnych, 
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia

W celu uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej wymagane jest okazanie dokumentu potwierdzającego uprawnienie do skorzystania z ww. pomocy:

 • oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 • ważnej Karty Dużej Rodziny;
 • zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
 • przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawiez dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
 • dokumentu stwierdzającego tożsamość;
 • oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych: zagrożenie lub poszkodowanie katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną;
 • dokumentu potwierdzającego ciążę.
KALENDARZ WYDARZEŃ
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Ochocki urwis Zima w mieście 2018 zus jeden numer 500+ prawo Plany zagospodarowaniaII toalety Odpady komunalne MPW