Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna na Ochocie

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest na Ochocie na ul. Białobrzeskiej 26 (w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Dzielnicy Ochota) w wybranych dniach i godzinach. Szczegółową rozpiskę dyżurów znajdą Państwo poniżej.

W celu skorzystania z pomocy prawnej należy przyjść w trakcie trwania dyżuru.  Na konsultacje nie obowiązują wcześniejsze zapisy.

Z nieodpłatnej pomocy prawnej (na etapie przedsądowym) mogą skorzystać:

 • młodzież do 26 roku życia,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, 
 • seniorzy po ukończeniu 65 lat, 
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, 
 • kombatanci, 
 • weterani, 
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Pomoc prawna ma charakter konsultacyjny i polega na:

 • poinformowaniu o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach,
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 • udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, 
 • prawa cywilnego, 
 • spraw karnych, 
 • spraw administracyjnych, 
 • ubezpieczenia społecznego, 
 • spraw rodzinnych, 
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

W celu uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej wymagane jest okazanie dokumentu potwierdzającego uprawnienie do skorzystania z ww. pomocy:

 • oryginał lub odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej oraz pisemne oświadczenie, że nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia;
 •  ważna Karta Dużej Rodziny;
 • zaświadczenie, o którym mowa w ustawie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
 • ważna legitymacja weterana albo legitymacja weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie o weteranach działań poza granicami państwa;
 • dowód tożsamości w przypadku osób, które nie ukończyły 26 roku życia albo ukończyły 65 lat;
 • oświadczenie, że wystąpiła klęska żywiołowa, katastrofa naturalna, lub awaria techniczna w wyniku, której osoba występująca o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
ul. Białobrzeska 26, Warszawa
GODZINY PRZYJĘĆ
od 01.09.2016 do 31.12.2016 r.

 

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

Maciej Łabuś
radca prawny

 

  8:00-12:00   10:00-14:00 10:00-12:00

Daniel Przygoda
Instytut Psychologii Zdrowia PTP

 

16:00-20:00     16:00-20:00 16:00-20:00

Adam Jakub Karwowski
adwokat

10:00-14:00   12:00-16:00   8:00-10:00

Malwina Bobrzyk
Instytut Psychologii Zdrowia PTP

  16:00-20:00 16:00-20:00    
KALENDARZ WYDARZEŃ
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28
 
Zima w mieście 2017 jeden numer 500+ prawo Plany zagospodarowaniaII toalety Odpady komunalne Słupki