Wersja graficzna

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 roku

Nieodpłatna pomoc prawna

W Dzielnicy Ochota można skorzystać z pomocy prawnika w punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej  przy ul. Białobrzeskiej 26, w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ochota.

Z nieodpłatnej pomocy prawnej (na etapie przedsądowym) mogą skorzystać:

 • młodzież do 26. roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • osoby, które ukończyły 65 lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • osoby zagrożone lub poszkodowane katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
 • kobiety w ciąży.

Pomoc prawna ma charakter konsultacyjny i polega na:

 • poinformowaniu o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach,
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 • udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, 
 • prawa cywilnego, 
 • spraw karnych, 
 • spraw administracyjnych, 
 • ubezpieczenia społecznego, 
 • spraw rodzinnych, 
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia

W celu uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej wymagane jest okazanie dokumentu potwierdzającego uprawnienie do skorzystania z ww. pomocy:

 • oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 • ważnej Karty Dużej Rodziny;
 • zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
 • przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
 • dokumentu stwierdzającego tożsamość;
 • oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych: zagrożenie lub poszkodowanie katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną;
 • dokumentu potwierdzającego ciążę.

 

W 2019 roku prawnicy przyjmują według podanego poniżej grafiku:

Nieodpłatna Pomoc Prawna w Dzielnicy Ochota

ul. Białobrzeska 26

Godziny udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

przez adwokata i radcę prawnego

Godziny udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
przez organizację pozarządową

Artur Żybko

adwokat

Maciej Łabuś

radca prawny

Instytut Psychologii Zdrowia PTP

Daniel Przygoda

prawnik

Malwina Bobrzyk

adwokat

Paulina Brzemińska

adwokat

PONIEDZIAŁEK

9:00-13:00

 

14:00-18:00

 

 

WTOREK

 

8:00-12:00

 

12:00-16:00

 

ŚRODA

9:00-13:00

 

 

14:00-18:00

 

CZWARTEK

 

8:00-12:00

12:00-16:00

 

 

PIĄTEK

8:00-10:00

10:00-12:00

 

 

12:00-16:00

 

KALENDARZ WYDARZEŃ
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ZIMA 2019 Sesja Rady Dzielnicy m.st. Warszwy karta um war BP jeden numer 500+ prawo Plany zagospodarowaniaII toalety Odpady komunalne