Zima w mieście

Wszystkie placówki na terenie naszej dzielnicy  każdego dnia rano w godz. 7.30 – 8.30 do dnia 26.01.2018 r. w przypadku posiadania wolnych miejsc powinny przyjąć uczestnika  na  jeden dzień, bez gwarancji pobytu do końca ferii (o czym rodzice powinni być  poinformowani w momencie przyjmowania). Decyzję o przyjęciu dziecka każdego dnia rano w ww. godzinach podejmują kierownicy FPE odpowiedzialni za bezpieczeństwo uczestników i do nich powinni zgłaszać się chętni.

***

Już od poniedziałku, 15 stycznia, 6 placówek czeka na najmłodszych mieszkańców naszej dzielnicy. W  godz.7-17 spędzać będą czas w szkołach podstawowych nr 23, 61,97,152, 264 i 280.

Czekać będą na nich zajęcia sportowe, edukacyjne, muzyczne, plastyczne oraz aktywności poza placówką. Opiekunowie będą chodzić z dziećmi na wycieczki, seanse filmowe, spektakle teatralne, lekcje muzealne czy też na spotkania z ciekawymi ludźmi. Zapowiada się wspaniała zabawa, a i pogoda podobno dopisze. W poniedziałek rano kilka placówek  miało pojedyncze wolne miejsca, a że sytuacja jest dynamiczna, prosimy o kontakt bezpośrednio ze szkołami lub z dzielnicowym koordynatorem ( kontakt niżej).

.Dzieci, które nie zostały zapisane do placówek a chciałyby aktywnie spędzić czas mają również taką szansę  –  w 8 miejscach będą działać Feryjne Zajęcia Specjalistyczne, a na nich nauka jazdy na nartach, deskach i łyżwach, lekcje tańca, gry zespołowe i towarzyskie, wykłady, prelekcje

Takie zajęcia prowadzić będą:

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota

http://bpochota.waw.pl/

III Ogród Jordanowski ul. Wawelska 3

http://www.ogrodjordanowski3.szkolnastrona.pl/index.php?p=m&idg=zt,36,58

 Młodzieżowy Dom Kultury „Ochota” ul. Rokosowska 10

 http://www.mdkochota.edu.pl/

Młodzieżowy Ośrodek Sportu Nr 7 ul. Geodetów 1

http://www.mosochota.waw.pl/o-osrodku.php

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota ul. Nowowiejska 37b

http://www.osir-ochota.home.pl/?page_id=360

Ośrodek Kultury Ochoty OKO ul. Grójecka 75

https://www.oko.com.pl/

Stołeczne Centrum Sportu „AKTYWNA WARSZAWA” Stok Szczęśliwice ul. Drawska 22 

https://aktywnawarszawa.waw.pl/pl/aktualnosci/osrodki/akcja-zima-w-miescie-2018-na-osrodku-szczesliwice

Towarzystwo Marii Skłodowskiej-Curie w Hołdzie

http://www.curie.org.pl/pl/frames_pl.html

Wszelkie pytania prosimy kierować do Zbigniewa Najbauera, koordynatora Zimy w mieście na Ochocie, tel.22 822 28 61 znajbauer@um.warszawa.pl.

 

,,Zima w Mieście 2018 ’’w Dzielnicy Ochota.

Zapisy do udziału w Warszawskim Programie ,,Zima w Mieście 2018’’ ruszają w dniu: 27.11.2017 r. - poniedziałek – od 8.00

Przyjmowanie kart kwalifikacyjnych w wytypowanych szkołach podstawowych trwa do 8.12. 2017 r. lub do wyczerpania miejsc.

Po tym okresie następuje kwalifikacja uczestników do Programu na terenie placówek. W miarę wolnych miejsc będą możliwe zapisy do 26.01.2018 r (do końca trwania akcji).

Kartę kwalifikacyjną i dzielnicowa kartę uczestnika można pobrać ze strony urzędu oraz ze stron internetowych wszystkich szkół podstawowych w dzielnicy Ochota

Program zostanie uruchomiony w sześciu placówkach w dniach 15.01 – 26.01.2018 r.

  1. Feryjne Placówki Edukacyjne funkcjonują na terenie szkół podstawowych od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 17.00 (lista placówek w załączniku).
  2. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przyprowadzenia dziecka do punktu dziennego pobytu najpóźniej do godz. 8.30 i odbioru dziecka w godzinach pracy punktu. Nieprzestrzeganie godzin odbioru dziecka może skutkować odmową przyjęcia dziecka do punktu dziennego pobytu.
  3. Warunki uczestniczenia ucznia w akcji:
  • posiadanie legitymacji szkolnej z warszawskiej szkoły lub stałe miejsce zamieszkania (zameldowania) na terenie Warszawy. Legitymacje szkolne dzieci powinny zabierać ze sobą codziennie do placówki – dzieci korzystają z przejazdów komunikacją miejską bezpłatnie, ale w razie kontroli muszą posiadać przy sobie legitymacje.
  •  złożenie u kierownika akcji  prawidłowo wypełnionej karty karta kwalifikacyjnej (w załączniku).
  • uiszczenie opłaty za wyżywienie w wysokości 7 zł dziennie za każdy zadeklarowany dzień pobytu.
  1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci rodzice/opiekunowie prawni dobrowolnie składają dzielnicowa kartę uczestnika (w załączniku)
  2. Uczestnik programu otrzymuje dwa posiłki dziennie.
  3. Z opłat za posiłki zwolnione są dzieci korzystające z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków w ciągu roku szkolnego na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej, na podstawie zaświadczenia z macierzystej szkoły – należy w tym wypadku złożyć u kierownika akcji zaświadczenie o zwolnieniu z opłat podpisane przez dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza w ciągu roku szkolnego.

Wszelkich informacji udzielają kierownicy FPE w placówkach szkolnych oraz koordynator dzielnicowy Zbigniew Najbauer tel. (22) 822 28 61, e-mail: znajbauer@um.warszawa.pl.

KALENDARZ WYDARZEŃ
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Plac Narutowicza wyb 2018 karta um war Inwestycje realizowane na terenie dzielnicy Ochota (na dzień 5 lipca 2 jeden numer 500+ prawo Plany zagospodarowaniaII toalety Odpady komunalne