Zima w mieście

,,Zima w Mieście 2018 ’’w Dzielnicy Ochota.

Zapisy do udziału w Warszawskim Programie ,,Zima w Mieście 2018’’ ruszają w dniu: 27.11.2017 r. - poniedziałek – od 8.00

Przyjmowanie kart kwalifikacyjnych w wytypowanych szkołach podstawowych trwa do 8.12. 2017 r. lub do wyczerpania miejsc.

Po tym okresie następuje kwalifikacja uczestników do Programu na terenie placówek. W miarę wolnych miejsc będą możliwe zapisy do 26.01.2018 r (do końca trwania akcji).

Kartę kwalifikacyjną i dzielnicowa kartę uczestnika można pobrać ze strony urzędu oraz ze stron internetowych wszystkich szkół podstawowych w dzielnicy Ochota

Program zostanie uruchomiony w sześciu placówkach w dniach 15.01 – 26.01.2018 r.

  1. Feryjne Placówki Edukacyjne funkcjonują na terenie szkół podstawowych od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 17.00 (lista placówek w załączniku).
  2. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przyprowadzenia dziecka do punktu dziennego pobytu najpóźniej do godz. 8.30 i odbioru dziecka w godzinach pracy punktu. Nieprzestrzeganie godzin odbioru dziecka może skutkować odmową przyjęcia dziecka do punktu dziennego pobytu.
  3. Warunki uczestniczenia ucznia w akcji:
  • posiadanie legitymacji szkolnej z warszawskiej szkoły lub stałe miejsce zamieszkania (zameldowania) na terenie Warszawy. Legitymacje szkolne dzieci powinny zabierać ze sobą codziennie do placówki – dzieci korzystają z przejazdów komunikacją miejską bezpłatnie, ale w razie kontroli muszą posiadać przy sobie legitymacje.
  •  złożenie u kierownika akcji  prawidłowo wypełnionej karty karta kwalifikacyjnej (w załączniku).
  • uiszczenie opłaty za wyżywienie w wysokości 7 zł dziennie za każdy zadeklarowany dzień pobytu.
  1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci rodzice/opiekunowie prawni dobrowolnie składają dzielnicowa kartę uczestnika (w załączniku)
  2. Uczestnik programu otrzymuje dwa posiłki dziennie.
  3. Z opłat za posiłki zwolnione są dzieci korzystające z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków w ciągu roku szkolnego na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej, na podstawie zaświadczenia z macierzystej szkoły – należy w tym wypadku złożyć u kierownika akcji zaświadczenie o zwolnieniu z opłat podpisane przez dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza w ciągu roku szkolnego.

Wszelkich informacji udzielają kierownicy FPE w placówkach szkolnych oraz koordynator dzielnicowy Zbigniew Najbauer tel. (22) 822 28 61, e-mail: znajbauer@um.warszawa.pl.

KALENDARZ WYDARZEŃ
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Ochocki urwis Zima w mieście 2018 zus jeden numer 500+ prawo Plany zagospodarowaniaII toalety Odpady komunalne MPW