Inwestycje realizowane na terenie dzielnicy Ochota (na dzień 5 lipca 2018 roku)

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata
2018-2025 (zwany dalej WPRiMUWiUK 2018-2025) przewiduje realizację 21 inwestycji dla Dzielnicy Ochota. Ważnym jest podkreślenie (o co pytają Mieszkańcy), że w planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa finansowa do wykorzystania na nowe zadania nie ujęte jeszcze w planie, które będą zgłaszane przez Urząd Dzielnicy lub zadania wynikające z koordynacji z innymi inwestycjami w Mieście.

UWAGA!
Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich dotrzymanie nie zawsze jest zależne od Spółki, a realizacja planowanych zadań uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas przygotowania i realizacji inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie wydawania wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do dysponowania terenem na cele budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych lub o nieuregulowanym stanie prawnym, na których zlokalizowane są drogi - oraz konieczność stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy udzielaniu przez Spółkę zamówień na usługi i roboty budowlane.

MPWiK jako firma odpowiedzialna społecznie wychodzi naprzeciw potrzebom Mieszkańców w zakresie rzetelnego informowania o zadaniach inwestycyjnych realizowanych na terenie Państwa dzielnicy. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że w ostatnich dziesięciu latach wybudowano i zmodernizowano w Warszawie ponad 970 km sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, w tym łącznie ponad 19,3 km na terenie dzielnicy Ochota.
 

 1. Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2018 rok:
  1. Zadania zakończone w 2018:
   1. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Jankowskiej odc. HP 46639 - HP 41824 (ul. Gorlicka) wraz z przebudową przyłączy wodociągowych Dn 150 L 192,5 m.
   2. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. Okińskiego odc. Sąchocka - Mołdawska Dn 150 L ca 246 m (A-C); Grójeckiej odc. Bitwy Warszawskiej 1920 r. (ZL 29531) – Dickensa (ZL 5917) Dn 150 L ca 690 m; Grójeckiej odc. Niemcewicza ZL 2285 - Słupecka ZL 20285 Dn 150 L ca 142 m (żel. szare); Niemcewicza, Raszyńskiej i Tarczyńskiej Dn 150 L 657 m i Dn 250 L 39 m; Pawińskiego odc. Dickensa - Archiwalna, Dn 150 L 378 m; M. Skłodowskiej-Curie odc. Wawelska ZL 15426 - HP 4043, Dn 100 L 230 m (żel. szare) - kwartał OCHOTA, ŚRÓDMIEŚCIE (odtworzenie nawierzchni).
  2. Zadanie w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:
   1. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. W. Skorochód – Majewskiego odc. ZL 29958 (ul. Korotyńskiego) - HP 46275 oraz odc. HP 46276 - HP 35498  wraz z przyłączami Dn 150 L 433 m. Termin realizacji: 07.01.2019 r.
  3. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:
   1. Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej od kanału głównego do granic nieruchomości prywatnych położonych przy ul. Trakt Lubelski odc. Klimontowska - Płowiecka, Dn 0,16 L 662,5 oraz 10 szt. odrzutów Dn 0,2 L 92,2 m. Planowana data otwarcia ofert: 24.07.2018 r. Planowany termin realizacji: 35 tygodni od dnia podpisania umowy.
  4.  
   1. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Włodarzewskiej odc. Drawska - Usypiskowa, Dn 200 L 827,9 m. Inwestycja realizowana w koordynacji i w porozumieniu z UD Ochota. Planowany termin realizacji: listopad 2020 r.
     
 2. Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2018-2025, które są na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:
  1. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Gorlickiej i Sąchockiej odc. ZL 30058 (w rejonie ul. Mołdawskiej) - Okińskiego Dn 150 L ca 290 m (A-C);
  2. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Fińskiej odc. HP 4611 – Ondraszka ZL 27753) Dn 100 L ca 342 m (st. żel.);
  3. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. Grójeckiej odc. Korotyńskiego - ZL 21175, Dn 150 L 390 m (stal, żel. szare), w ul. Włodarzewskiej, kwartał OCHOTA, WŁOCHY, URSUS;
  4. Budowa przewodu wodociągowego (spięcie) łączącego przewody wodociągowe Dn 100 w ul. Lirowej i Usypiskowej Dn 100 L ca 70 m;
  5. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Sadurka Dn 0,2 L ca 100 m;
  6. Faza VI Budowa Kolektora Zachodniego wraz z Inżynierem kontraktu.
KALENDARZ WYDARZEŃ
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
czysta ochota ETO wyb 2019 Sesja Rady Dzielnicy m.st. Warszwy Lato w mieście 2019 jeden numer 500+ Plany zagospodarowaniaII toalety Odpady komunalne