Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Dzielnicowy Zespół Ochota

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Dzielnicowy Zespół Ochota
ul. Białobrzeska 32, 02-341 Warszawa
telefon: 22 822 56 92
e-mail: ochota.uzaleznienia@um.warszawa.pl

Dzielnicowy zespół interweniuje

  • w sprawach osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu:
  • powodują rozkład życia rodzinnego
  • powodują demoralizację małoletnich
  • uchylają się od pracy
  • systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny

Postępowanie wszczyna się:

  • na wniosek złożony przez członka rodziny lub jakąkolwiek osobę fizyczną
  • na wniosek złożony przez organizację lub instytucję
  • z inicjatywy własnej Dzielnicowego Zespołu

Dyżury Zespołu:

  • poniedziałki w godzinach 16.15 - 17.45
  • czwartki w godzinach 16.15 - 17.45

Posiedzenia Zespołu:

  • wtorki w godzinach 16.15 - 17.30

Do zadań Dzielnicowego Zespołu należą m.in.:

  • Czynności z zakresu procedury dotyczącej orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego
  • Współpraca przy tworzeniu i w realizacji Lokalnego Programu Profilaktyki Uzależnień dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, w tym zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
  • Wydawanie opinii dotyczących programów proponowanych do realizacji w ramach Lokalnego Programu Profilaktyki Uzależnień na terenie Dzielnicy Ochota
KALENDARZ WYDARZEŃ
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
wyb 2018 Lato w mieście 2018 Słupki jeden numer 500+ prawo Plany zagospodarowaniaII toalety Odpady komunalne MPW