Struktura urzędu

Wydział Obsługi Rady Dzielnicy
ul. Grójecka 17a, Warszawa
tel.: 22 57 83 600

Naczelnik
Beata Komisarska-Błąkała
tel.: 22 578 36 02 wew. 602
pokój: 119
Zakres działań:

Do zakresu działania Wydziału Obsługi Rady Dzielnicy Ochota należy w szczególności:

 1. obsługa administracyjno-techniczna i organizacyjna Rady Dzielnicy i jej komisji;
 2. współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Dzielnicy w celu jak najlepszego przygotowywania niezbędnych materiałów na posiedzenia Rady Dzielnicy i komisji;
 3. sporządzanie protokołów z obrad Rady Dzielnicy i posiedzeń komisji zgodnie z przyjętymi w tym zakresie wymogami;
 4. prowadzenie sekretariatu Rady Dzielnicy i Przewodniczącego Rady Dzielnicy;
 5. udzielanie pomocy radnym Dzielnicy w sprawowaniu ich mandatu;
 6. stworzenie organizacyjnych warunków do odbierania przez Przewodniczącego Rady Dzielnicy i przechowywania oświadczeń radnych wymaganych prawem;
 7. prowadzenie spraw finansowych związanych z dietami radnych;
 8. organizacyjna obsługa oficjalnych wyjazdów radnych i uroczystości;
 9. stałe aktualizowanie informacji o pracach Rady Dzielnicy i podawanie ich do informacji publicznej;
 10. reprezentowanie radnych w kontaktach z komórkami organizacyjnymi Urzędu Dzielnicy oraz instytucjami zewnętrznymi;
 11. kierowanie uchwał Rady Dzielnicy zgodnie z właściwością;
 12. prowadzenie rejestrów uchwał Rady Dzielnicy;
 13. prowadzenie rejestrów interpelacji i wniosków.

Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00

KALENDARZ WYDARZEŃ
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Ochocki urwis jeden numer 500+ prawo Plany zagospodarowaniaII toalety Odpady komunalne MPW