Struktura urzędu

Wydział Obsługi Rady Dzielnicy
ul. Grójecka 17A, Warszawa
tel.: 22 57 83 600

Naczelnik
Beata Komisarska-Błąkała
tel.: 22 578 36 02 wew. 602
pokój: 119
Zakres działań:

Do zakresu działania Wydziału Obsługi Rady Dzielnicy Ochota należy w szczególności:

  1. obsługa administracyjno-techniczna i organizacyjna Rady Dzielnicy i jej komisji;
  2. współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Dzielnicy w celu jak najlepszego przygotowywania niezbędnych materiałów na posiedzenia Rady Dzielnicy i komisji;
  3. sporządzanie protokołów z obrad Rady Dzielnicy i posiedzeń komisji zgodnie z przyjętymi w tym zakresie wymogami;
  4. prowadzenie sekretariatu Rady Dzielnicy i Przewodniczącego Rady Dzielnicy;
  5. udzielanie pomocy radnym Dzielnicy w sprawowaniu ich mandatu;
  6. stworzenie organizacyjnych warunków do odbierania przez Przewodniczącego Rady Dzielnicy i przechowywania oświadczeń radnych wymaganych prawem;
  7. prowadzenie spraw finansowych związanych z dietami radnych;
  8. organizacyjna obsługa oficjalnych wyjazdów radnych i uroczystości;
  9. stałe aktualizowanie informacji o pracach Rady Dzielnicy i podawanie ich do informacji publicznej;
  10. reprezentowanie radnych w kontaktach z komórkami organizacyjnymi Urzędu Dzielnicy oraz instytucjami zewnętrznymi;
  11. kierowanie uchwał Rady Dzielnicy zgodnie z właściwością;
  12. prowadzenie rejestrów uchwał Rady Dzielnicy;
  13. prowadzenie rejestrów interpelacji i wniosków.

Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00

KALENDARZ WYDARZEŃ
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Ochocki urwis Zima w mieście 2018 zus jeden numer 500+ prawo Plany zagospodarowaniaII toalety Odpady komunalne MPW