Struktura urzędu

Wydział Zamówień Publicznych
ul. Tarczyńska 19/21, Warszawa
tel.: 22 578 35 60
fax: 22 65 90 791

Naczelnik
Witold Olender
Zakres działań:

Do zakresu działania Wydziału Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Ochota należy w szczególności:

 1. zarządzanie procesem przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych oraz konkursów w Urzędzie Dzielnicy;
 2. uczestniczenie w pracach komisji przetargowych;
 3. przechowywanie i przekazywanie do archiwizacji dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych przeprowadzonych w Urzędzie Dzielnicy;
 4. współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych w związku z udzielanymi w Urzędzie Dzielnicy zamówieniami publicznymi w zakresie:
  • przygotowywania zawiadomień do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o podjętych działaniach w przypadkach przewidzianych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.),
  • publikacji ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych (zamieszczanie i zmiana ogłoszeń),
  • w przypadku przeprowadzania przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych kontroli udzielenia zamówienia publicznego,
  • w zakresie rozstrzygania odwołań wniesionych do Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych;
 5. współpraca z jednostkami organizacyjnymi w zakresie udzielania zamówień publicznych;
 6. wykonywanie zadań w zakresie budowania i prowadzenia bazy danych o zamówieniach publicznych w m.st. Warszawa;
 7. opracowywanie projektów planów dotyczących udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Dzielnicy we współpracy z Wydziałami dla Dzielnicy;
 8. sprawozdawczość i raportowanie z udzielonych zamówień publicznych w Urzędzie Dzielnicy na rzecz Zarządu Dzielnicy oraz Biura Zamówień Publicznych.

Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00

KALENDARZ WYDARZEŃ
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Ochocki urwis Lato w mieście jeden numer 500+ prawo Plany zagospodarowaniaII toalety Odpady komunalne MPW