Siedziba urzędu: ul. Grójecka 17a, 02-021 Warszawa, tel.: 22 578 35 00, godziny pracy: poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00, dyżur poniedziałek: 16.00 - 18.00
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny
pomniejsz tekst powiększ tekst wersja do druku powrót
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny

ul. Białobrzeska 32, 02-341 Warszawa
telefon: 22 822 56 92
e-mail:

 • Masz problem z alkoholem lub narkotykami?
 • Podejrzewasz uzależnienie u bliskiej Ci osoby?
 • Jesteś uwikłany w przemoc domową?
 • Jesteś dorosłym dzieckiem alkoholika?
 • Potrzebujesz porady w trudnej sytuacji życiowej?


Punkt Informacyjno – Konsultacyjny zaprasza do korzystania z BEZPŁATNEJ pomocy specjalistów:
 • psychologa
 • terapeuty uzależnień
 • pracownika socjalnego
 • pielęgniarki/edukatora ds. HIV/AIDS
 • prawnika (porady z zakresu prawa rodzinnego)
 • konsultanta do spraw przemocy w rodzinie
 • terapeuty DDA


Celem działalności konsultantów PIK jest:
 • diagnozowanie problemów zdrowotnych i potrzeb klienta oraz ustalenie sposobów ich rozwiązania,
 • prowadzenie poradnictwa prozdrowotnego, szczególnie w zakresie zapobiegania uzależnieniom oraz przeciwdziałaniu epidemii HIV/AIDS,
 • motywowanie do podjęcia leczenia oraz kierowanie klientów PIK do specjalistycznych placówek,
 • udzielanie konsultacji przedstawicielom grup zawodowych, m.in. nauczycielom, pedagogom szkolnym, policji i straży miejskiej, którzy w ramach obowiązków służbowych mogą stykać się z problematyką HIV/AIDS.


Zapewniamy pełną dyskrecję i indywidualne podejście do osoby szukającej pomocy

Informacje i zapisy osobiście lub telefonicznie (22 822 56 92)


Punkt Informacyjno–Konsultacyjny Dzielnicy Ochota, działający w ramach Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia, kontynuował w roku 2013 działalność edukacyjną i informacyjną na rzecz mieszkańców Ochoty oraz innych dzielnic Warszawy, zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy.

Od stycznia do grudnia 2013 udzielono w PIK 1121 porad i konsultacji (liczba osób, które z nich skorzystały wyniosła 678), w zakresie:
 • uzależnień od alkoholu i/lub innych środków psychoaktywnych,
 • problemów osób współuzależnionych,
 • przemocy domowej (osobom doświadczającym przemocy i jej sprawcom),
 • DDA,
 • kryzysu psychicznego,
 • HIV/ AIDS,
 • innych (trudna sytuacja życiowa, sprawy socjalne, problemy małżeńskie, wychowawcze itp.).

Udzielono 420 porad prawnych.

Konsultantami PIK byli: terapeuci uzależnień, terapeuta DDA, prawnicy, pielęgniarka–edukator do spraw HIV/AIDS, psycholog, konsultant do spraw socjalnych oraz przemocy w rodzinie.

Po wstępnej diagnozie problemu klienci otrzymywali informację o formach pomocy świadczonej przez specjalistyczne placówki oraz pomoc w wyborze formy leczenia.

W roku 2014 Punkt Informacyjno–Konsultacyjny Dzielnicy Ochota kontynuuje działalność. Zapraszamy osoby zainteresowane bezpłatną pomocą specjalistów.

Tel.: 22 822 56 92
E-mail:

Miasto stołeczne WarszawaKomenda Stołeczna PolicjiStraż MiejskaZarząd Transportu DrogowegoGminna Gospodarka Komunalna Ochota
Liczba odwiedzin: 20115  |  RSS  |  Newsletter  |  Redakcja  |  Administracja  |  Kontakt  |  Zgłoś zmianę  |  Cookies
© Copyright by Urząd Dzielnicy Ochota
Wykonanie: AI