szukaj
Dzisiaj jest: 2 sierpnia 2015
Imieniny: Franciszka, Władysława
Biuletyn Informacji Publicznej
Strona główna
Siedziba urzędu: ul. Grójecka 17a, 02-021 Warszawa, tel.: 22 578 35 00, godziny pracy: poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00, dyżur poniedziałek: 16.00 - 18.00
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny
pomniejsz tekst powiększ tekst wersja do druku powrót

Punkt Informacyjno–Konsultacyjny Dzielnicy Ochota, działający w ramach Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia, kontynuował w roku 2014 działalność edukacyjną i informacyjną na rzecz mieszkańców Ochoty oraz innych dzielnic Warszawy, zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy.

Od stycznia do grudnia 2014 udzielono w PIK 669 porad i konsultacji (liczba osób, które z nich skorzystały wyniosła 474), w zakresie:

 • uzależnień od alkoholu i/lub innych środków psychoaktywnych,

 • problemów osób współuzależnionych,

 • przemocy domowej (osobom doświadczającym przemocy i jej sprawcom),

 • DDA,

 • kryzysu psychicznego,

 • HIV/ AIDS,

 • innych (trudna sytuacja życiowa, sprawy socjalne, problemy małżeńskie, wychowawcze itp.).

Udzielono 352 porady prawne.
Konsultantami PIK byli: terapeuta uzależnień, prawnik, pielęgniarka-edukator do spraw HIV/AIDS, psycholog, konsultant do spraw socjalnych oraz przemocy w rodzinie.
Po wstępnej diagnozie problemu klienci otrzymywali informację o formach pomocy świadczonej przez specjalistyczne placówki oraz pomoc w wyborze formy leczenia.W roku 2015 Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Dzielnicy Ochota kontynuuje działalność. Zapraszamy osoby zainteresowane bezpłatną pomocą specjalistów.

Tel. 22 822 56 92
E-mail:

***

Programy realizowane w ramach

Harmonogramu realizacji zadań wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota w 2015 roku

Miejsce realizacji: siedziba Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
(miejsce działalności Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego), ul. Białobrzeska 32, tel. 22 822 56 92

 

1. "Wsparcie indywidualne i grupowe dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie"
     wtorek godz. 16.00-21.00
     realizator: Krzysztof Rusiniak, psycholog

Program przeznaczony dla osób dorosłych, kobiet i mężczyzn doświadczających przemocy w rodzinie.

Jego celem jest m.in.:

 • uzyskanie wsparcia,
 • wyjście z izolacji,
 • uświadomienie sobie swojej sytuacji psychicznej, społecznej i prawnej,
 • zdobycie wiedzy o możliwościach różnych form pomocy.

 

2. "Wsparcie grupowe i indywidualne dla osób z rodzin z problemem alkoholowym"
    czwartek godz. 13.00-16.00, piątek godz. 15.00-20.00
    realizator: Adam Maziewski, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

Celem Programu jest m.in.:

 • zdobycie niezbędnej wiedzy dotyczącej problemów rodziny z problemem alkoholowym,
 • nabycie nowych umiejętności interpersonalnych,
 • nabycie podstawowych umiejętności niezbędnych do rozpoznawania własnych problemów oraz sposobów ich rozwiązywania,
 • podnoszenie własnych umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz kreatywnego wykorzystywania własnego czasu,
 • nabycie podstawowych umiejętności dotyczących radzenia sobie z własnymi uczuciami/emocjami.

 

 

Miasto stołeczne WarszawaKomenda Stołeczna PolicjiStraż MiejskaZarząd Transportu DrogowegoGminna Gospodarka Komunalna Ochota
Liczba odwiedzin: 21491  |  RSS  |  Newsletter  |  Redakcja  |  Administracja  |  Kontakt  |  Zgłoś zmianę  |  Cookies
© Copyright by Urząd Dzielnicy Ochota
Wykonanie: AI