Projekt „Inclusive teaching w przedszkolach na Ochocie”

Dzielnica Ochota zrealizowała projekt pn. „Inclusive teaching w przedszkolach na Ochocie”, współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Od czerwca 2016 roku każdego dnia dzieci z czterech przedszkoli na Ochocie (100, 101, 312, 315) brały udział w dodatkowych zajęciach rozwijając swoje umiejętności społeczne i jednocześnie doskonale się bawiąc. Pracujący z dziećmi nauczyciele ukończyli studia podyplomowe z zakresu integracji sensorycznej oraz skorzystali z następujących szkoleń w ramach wymienionego projektu: Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Terapia Ręki, Praktyczny Aspekt Terapii Behawioralnej w pracy terapeutycznej z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Grafomotoryka dziecka.

W ramach projektu wykonano roboty  remontowe  polegające na: adaptacji pomieszczenia na gabinet terapeutyczny i na gabinet logopedyczny (Przedszkole nr 100).

Wyposażano gabinety terapeutyczne i logopedyczne w zestawy do terapii SI  z wyposażeniem (Przedszkola nr 312 i nr 315) i w kabinę do terapii sensorycznej z wyposażeniem (Przedszkole nr 100).

Dla czterech Przedszkoli (100, 101, 312 i 315) zakupiono: pomoce dydaktyczne do ćwiczeń logopedycznych, pomoce dydaktyczne do ćwiczeń korekcyjno-ruchowych, pomoce dydaktyczne do ćwiczeń muzyczno-rytmicznych, pomoce dydaktyczne – zabawki, pomoce dydaktyczne do zajęć z języka angielskiego, pomoce edukacyjne i narzędzia do rozwijania wszystkich aspektów mowy, pomoce dydaktyczne do zainteresowania światem przyrody