Projekt „Rewitalizacja wybranych obszarów kryzysowych m. st. Warszawy w aspekcie ochrony zabytków, poprawy jakości przestrzeni publicznej oraz społeczno- kulturowym"

Projekt bezpośrednio obejmował dzielnice: Śródmieście, Ochota, Praga Północ, Ursus i Rembertów. W części dotyczącej Dzielnicy Ochota zrealizowano zadanie pn."Modernizacja budynku przy ulicy Reja 9 wraz z rewitalizacją przestrzeni publicznej przy Teatrze Ochoty", które polegało na: rewitalizacji obiektu i instytucji kultury o ponadlokalnym znaczeniu Teatru Ochota wraz z przyległym terenem usytuowanym w newralgicznym punkcie miasta na trasie z lotniska im. Fryderyka Chopina do śródmieścia stolicy; ochronie dziedzictwa narodowego i promowaniu marki warszawskiej i całego regionu; ocaleniu obiektów przed postępującą degradacją, przywróceniu im dawnej świetności, umożliwieniu im pełnienia oprócz dotychczasowych również nowych funkcji; ożywieniu obszaru  w wymiarze społecznym, gospodarczym, turystycznym oraz kulturowym.

Odnośniki: