Projekt „Technikum nr 7 w Warszawie szkołą mobilnych specjalistów”

W latach 2012-2013 Urząd Dzielnicy Ochota realizował projekt, którego celem było podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia w Zespole Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego d. "Kolejówka". Służyło podniesieniu kompetencji kluczowych oraz podniesieniu zdolności 80 uczniów do przyszłego zatrudnienia: - podniesiono kwalifikacje z wiedzy poprzez wprowadzenie programu wyrównawczego;

  • zwiększono kompetencje kluczowe poprzez wprowadzenie zajęć rozwijających wiedzę;
  • zwiększono aktywność zawodową na mazowieckim rynku pracy do końca września 2013 r;
  • uczniowie nabyli umiejętności specjalistyczne potwierdzone certyfikatem;
  • podniesiono jakość kształcenia w Technikumnr 7 poprzez doposażenie w materiały dydaktyczne.

 

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Okres realizacji projektu: 1.08.2012 - 30.09.2013

Koszt realizacji: 813 927,00 PLN

Kwota dofinansowania: 709 975,00 PLN

Wkład m.st Warszawy: 103 952,00 PLN