Projekt „Wychowawca 45+ XXI wieku”

Projekt partnerski zrealizowany przez Dzielnice m. st. Warszawy: Ursus (lider projektu), Ochota, Praga Południe, Śródmieście, Usynów, Wawer i Wola.

Projekt „Wychowawca 45+ XXI wieku” podniósł kompetencje wychowawcze i motywację do pracy z uczniami wśród 60 nauczycieli/nauczycielek w wieku 45+ z 7 Dzielnic m. st. Warszawy w ciągu 13 miesięcy.

Cele szczegółowe projektu było:

  • kształtowanie umiejętności wychowawczych w zakresie komunikacji z uczniami   i radzenia sobie ze stresem w grupie 45+
  • kształtowanie umiejętności wychowawczych w zakresie rozwiązywania sytuacji konfliktowych i budowania autorytetu w grupie 45+
  • kształtowanie umiejętności wychowawczych w zakresie motywowania uczniów i doskonalenia metod prowadzenia zajęć w grupie 45+
  • zdobycie umiejętności tworzenia projektów wychowawczych i poszukiwania zewnętrznych źródeł dofinansowania w grupie 45+

W ramach projektu, 60 nauczycieli/nauczycielek ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ukończyło studia podyplomowe, tym samym zdobywając wiedzę i umiejętności w zakresie komunikacji z uczniami i radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania sytuacji konfliktowych i budowania autorytetu oraz motywowania uczniów i doskonalenia metod prowadzenia zajęć.

Wartość projektu: 430 480,00 PLN, w całości był dofinansowany ze środków unijnych i krajowych.