Punkt Informacyjno-Konsultacyjny

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny

ul. Szczęśliwicka 56, 02 - 353 Warszawa, p. 303, 330

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny prowadzony jest przez Urząd Dzielnicy Ochota, w ramach zadań wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy. PIK prowadzi działalność edukacyjną i informacyjną na rzecz mieszkańców Ochoty oraz innych dzielnic Warszawy.

W Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym można uzyskać porady w zakresie:

 • uzależnień od alkoholu i/lub innych środków psychoaktywnych,
 • problemów osób współuzależnionych,
 • przemocy domowej (osobom doświadczającym przemocy i jej sprawcom),
 • DDA,
 • kryzysu psychicznego,
 •  HIV/ AIDS,
 • innych (trudna sytuacja życiowa, sprawy socjalne, problemy małżeńskie, wychowawcze itp.).

Konsultantami PIK są: terapeuta uzależnień, prawnik, edukator do spraw HIV/AIDS, psycholog, konsultant do spraw socjalnych oraz przemocy w rodzinie.
Po wstępnej diagnozie problemu klienci otrzymają informację o możliwych formach pomocy świadczonej przez specjalistyczne placówki oraz pomoc w jej wyborze.

PORADY W PIK SĄ BEZPŁATNE.

Tel.             22 822 98 95 wew. 29 - koordynator

                   577 621 741 - specjaliści               
E-mail         ochota [dot] pomocpikatconviventia [dot] pl

Ponadto w siedzibie Referatu Profilaktyki Wydziału Spraw Społecznych przy ul. Białobrzeskiej 32, w ramach harmonogramu realizacji zadań wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota w 2019 roku, realizowany jest program w zakresie pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i rehabilitacyjnej na rzecz osób doświadczających przemocy, stosujących przemoc oraz ich rodzin - wsparcie indywidualne i grupowe

 • wtorek godz. 16.00 – 21.00 (16:00 - 18:00 konsultacje indywidualne, 18:00 - 21:00 zajęcia grupowe)
 • realizator: Krzysztof Rusiniak, psycholog

Program przeznaczony dla osób dorosłych, kobiet i mężczyzn.

Jego celem jest m.in.:

 • uzyskanie wsparcia,
 • wyjście z izolacji,
 • zatrzymanie przemocy,
 • wiedza dot. procesu przemocy,
 • gdzie uzyskać pomoc

 

Do pobrania