Rada Seniorów Dzielnicy Ochota

Rada reprezentuje seniorów, monitoruje politykę senioralną dzielnicy; pełni rolę doradczą i inicjatywną dla władz dzielnicy, współpracuje z Warszawską Radą Seniorów; tworzy warunki aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym oraz wspiera środowiska senioralne w działaniu na rzecz podejmowania wspólnych inicjatyw lokalnych; przyjmuje zgłoszenia o problemach i oczekiwaniach seniorów.

Ochocka Rada Seniorów rozpoczęła pracę wiosną 2015 roku. Obecnie w skład Rady wchodzi sześcioro przedstawicieli mieszkańców i po jednym przedstawicielu Rady Dzielnicy, Zarządu Dzielnicy i Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego.

Skład Rady Seniorów Dzielnicy Ochota

Marek Chodaczyński – przewodniczący / przedstawiciel Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego

  • Zofia Kowalska
  • Danuta Miondlikowska
  • Zofia Pyrtek-Nowakowska
  • Janina Sikorska
  • Joanna Stafińska
  • Agata Solecka – przedstawiciel Rady Dzielnicy Ochota
  • Elżbieta Wołczacka-Trojan – przedstawiciel Zarządu Dzielnicy Ochota
Kontakt z Radnymi

mail: ochota [dot] seniorzyatum [dot] warszawa [dot] pl lub ochotaatwrs [dot] waw [dot] pl

www.wrs.waw.pl

https://senioralna.um.warszawa.pl

Kontakt do przewodniczącego:
Marek b. Chodaczyński, tel. 606 447 322, chodaczynskiato2 [dot] pl

Urząd Dzielnicy Ochoty, tel. 22 57 83 479

Konkurs "Miejsce przyjazne seniorom" edycja 2019