Cecylia Aleksandrowicz

Cecylia Aleksandrowicz
Kadencja
VI
Telefon
+48 608 291 148

oświadczenie majątkowe: zobacz

Od wielu lat mieszkanka Rakowca, aktywnie działająca na rzecz lokalnej społeczności. Wieloletni członek organów samorządowych Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W Radzie Dzielnicy zajmuje się m.in. sprawami społecznymi i mieszkaniowymi, a także reprezentuje społeczność Rakowca na forum Dzielnicy.