Cecylia Aleksandrowicz

Okręg: 3

 

Od wielu lat mieszkanka Rakowca, aktywnie działająca na rzecz lokalnej społeczności. Wieloletni członek organów samorządowych Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W Radzie Dzielnicy zajmuje się m.in. sprawami społecznymi i mieszkaniowymi, a także reprezentuje społeczność Rakowca na forum Dzielnicy.

Dyżury
Miejsce

w umówionym wcześniej terminie pod numerem tel. 608 291 148